api → attachments/create_new

Upload přílohy

Lze nahrávat přílohy typu

mime_type                                | preferred_suffix
------------------------------------------------------------------------+------------------
image/jpeg                               | jpg
image/png                                | png
application/pdf                             | pdf
image/tiff                               | tiff
image/gif                                | gif
image/bmp                                | bmp
image/svg+xml                              | svg
application/postscript                         | ai,eps
application/msword                           | doc
application/vnd.ms-excel                        | xls
application/vnd.oasis.opendocument.text                 | odt
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet             | ods
application/zip                             | zip
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | docx
application/vnd.ms-powerpoint                      | ppt
audio/mpeg                               | mp3
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet    | xlsx

Návratové kódy

 • 201 Created
 • 403 Forbidden - Neplatný token. Prověřte, že máte na serveru přesný čas a že máte správně nastavenou konstantu PUPIQ_API_KEY.
 • 403 Forbidden - Vytváření příloh je administrativně zakázáno

Lze nahrát přílohu pouze podporovaného typu.
Podporované typy:
 • jpg [image/jpeg]
 • png [image/png]
 • pdf [application/pdf]
 • tiff [image/tiff]
 • gif [image/gif]
 • bmp [image/bmp]
 • svg [image/svg+xml]
 • ai, eps [application/postscript]
 • doc [application/msword]
 • xls [application/vnd.ms-excel]
 • odt [application/vnd.oasis.opendocument.text]
 • ods [application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet]
 • zip [application/zip]
 • docx [application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document]
 • ppt [application/vnd.ms-powerpoint]
 • mp3 [audio/mpeg]
 • xlsx [application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet]
 • svg [image/svg]
 • webp [image/webp]
Název v tomto políčku má přednost před názvem souboru zaslaným v poli attachment
 • manual.pdf