api → image_colors/detail

Zjistí dominantní barvy v obrázku

Jest využita knihovna https://github.com/marijnvdwerf/material-palette-php

Ukázka výstupu:

 <image_color>
   <vibrant>#F9DB30</vibrant>
   <light_vibrant>#49C5E1</light_vibrant>
   <dark_vibrant>#64223B</dark_vibrant>
   <muted>#A5945C</muted>
   <light_muted>#AFC3D0</light_muted>
   <dark_muted>#5F5658</dark_muted>
 </image_color>

U některých obrázků nemusí být nastaveny všechny barvy.

Návratové kódy

  • 404 Not Found - Obrazek nenalezen
  • 403 Forbidden - Toto není Váš obrázek

URL nějakého zde uloženého obrázku