api → image_crops/suggest

Návrh ořezu obrázku

Výsledný návrh respektuje umístění obličejů na fotografii.

Výstup obsahuje souřadnice levého horního (x1,y1) a pravého dolního body (x2,y2) v relativních hodnotách od 0 do 1.
Tyto údaje lze předat do funkce image_crops/create_new.

Návratové kódy

  • 200 OK
  • 400 Bad Request - Špatný parametr

URL nějakého zde uloženého obrázku
Požadovaná šířka výsledného ořezu v pixelech
Požadovaná výška výsledného ořezu v pixelech